كنسرسيوم چيست ؟

http://www.sabterahroshan.com/

كنسرسيوم  يا Consortium لغتي لاتين است به معناي ” شراكت، انجمت يا جامعه” . در حقيقت كنسرسيوم مشاركت و اتحاد دو يا چند نفر يا چند شركت يا چند سازمان يا تركيبي از آنها باهم مي گوييم كه براي رسيدن به يك هدف، فعاليت هاي هماهنگ دارند يا منابعشان را با هم ادغام مي كنند. بنابراين هدف اصلي كنسرسوم، سودآوري است. ممكن است اين هدف خاص شركت در مناقصه يك پروژه مشخص مانند ساخت نيروگاه باشد يا برگزاري يك نمايشگاه يا توليد محصول.

اهداف كنسرسيوم

اهداف تشكيل كنسرسيوم ممكن است يكي از موارد زير باشد:

۱- توليد يك محصول پيچيده و نيازمند بهره گيري از توانمندي هاي مختلف. به عنوان مثال مي توان به ساخت كشتي، توربين و ژنراتور سد و هواپيما اشاره كرد.

۲- اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني. به عنوان مثال مي توان به ساخت سد، راهسازي، احداث فرودگاه اشاره كرد.

۳- انجام مطالعات و پروژه هاي پژوهشي بين رشته اي

۴- بازاريابي و فروش و به دست آوردن سهم بيشتري از بازار يا ورود به بازارهاي جديدي كه ريسك فروش بالايي دارند.

۵- بهره برداري و استفاده از معادن كه اين كار به شكل عمومي در اختيارات دولت مي باشد.

۶- برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي بين المللي. پس كنسرسيوم مي تواند بسته به اين كه هدف چه چيزي باشد تشكيل گردد.  انواع كنسرسيوم هايي كه هستند، كنسرسيوم فروش، كنسرسيوم صادرات، كنسرسيوم تبليغات و بازاريابي را مي توان نام برد، كه مهمترين كنسرسيوم ها، كنسرسيوم فروش و كنسرسيوم صادرات مي باشد. تركيب يا ادغام اين شركت ها هم باعث ايجاد مزيت رقابتي ناشي از كاهش هزينه ها مي شود و هم باعث ايجاد هم افزايي مثبت در انجام هدف كنسرسيوم مي شود كه در نتيجه باعث افزايش  كارايي در زمان و كيفيت اجرا مي شود. اگر در مناقصه برنده شوند، اجراي پروژه در قالب قراداد با كارفرما و بر اساس شرايط مورد توافق بين اعضاء كنسرسوم انجام خواهد شد. بايد به اين نكته توجه داشت كه تشكيل كنسرسومم به معناي ايجاد شخصيت جداگانه حقوقي نمي باشد، پس عملا يك شركت به طور مستقيم بين اعضاء كنسرسوم به وجود مي آيد بدون هيچگونه رابطه حقوقي بين آنها. واژه حقوقي جوينت ونچر يا Joint Venture زماني كه براي موضوع انجام يك پروژه خاص مطرح شود، معادل كنسرسيوم است. طبق تعريف “ژان شاپيرا” جويت ونچر، يك چارچوب حقوقي همكاري مي باشد كه خطرات احتمالي و مديريت ميان طرفين تقسيم مي شود. جوينت ونچر به تجارت جمعي يا معاملات گروهي مدت دار مي گوييم. جوينت ونچر طبق يك قرارداد تشكيل مي شود و براي انجام يك فعاليت مشخص شده به وجود مي آيد. به طوركلي جوينت ونچر و كنسرسيوم را مي توان تحت قالب شركت هاي سهامي خاص و مسئوليت محدود ثبت كرد. با اين تفاوت كه بايد در اساسنامه زمان انجام پروژه حتما مشخص باشد و شركت كنسرسيوم نيز بايد پروژه مزبور را در همان زماني كه تعيين شده است به انجام برساند. دو نوع جوينت ونچر داريم. ۱- جوينت ونچر قراردادي: كه براي تشكيل آن به سرمايه نيازي نيست و مي توان بدون تاسيس بنگاه اقتصادي مشترك آن را  تشكيل داد. ۲- جوينت ونچر شركتي: كه طرفين يك بنگاه اقتصادي را تاسيس مي كنند

كسنرسيوم هاي معروف

از معروف ترين كنسرسوم هاي مطرح جهان مي توان گروه ايرباس را نام برد. در ايران نيز ۱۴۰ شركت خدمات ارتباطي و مخابراتي در ۳۱ استان كشور، كنسرسيومي به نام ” ايران اف.سي.پي” تشكيل داده اند. تشكيل اين شركت بزرگترين اتفاق در تاريخ اقتصادي ايران مي باشد.

مدارك لازم براي تشكيل كنسرسيوم

مدارك لازم براي ثبت كنسرسيوم شامل، تصوير شناسنامه و كارت ملي اعضا و عدم سوء پيشينه كليه اعضا مي باشد. در ضمن بايد ۳۵% سرمايه اوليه اي كه براي ثبت شركت منظور مي كنيد را بلوكه كرده و شركتهايي كه آماده براي انجام پروژه مي باشند شناسه ملي داشته باشند. بعد از اينكه كنسرسيوم ايجادد شد، بايد نسبت به تعيين حوزه مالياتي و اخذ كد اقتصادي اقدام نمود.

ويژگي هاي كنسرسيوم

ويژگي هاي شركت كنسرسيوم و جوينت ونچر شامل: ۱- وجود رابطه قراردادي: چون اينگونه شركت ها بر اساس قرارداد به وجود مي آيند، بنابراين اصل تشكيل شركت، روابط شركا معاملات بين آنها، قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شركا با شركت، ميزان افزايش سرمايه و نحوه خاتمه همكاري در اين قرارداد به طور كامل شرح داده مي شود. ۲- وجود فعاليت خاص: پيشتر گفتيم كه اينگونه شركت ها براي انجام يك فعاليت خاص ايجاد مي شوند، اين فعاليت بايد از تمامي ابعاد اقتصادي و جغرافيايي خاص تعريف شوند. ۳- وجود كنترل مشترك: شركا بايد كليه فعاليت ها را كنترل كنند. پس اگر حتي يكي از شركا در صورتي كه در تامين سرمايه نيز نقش داشته ولي فعاليت هاي مديريتي و كنترلي انجام ندهد، نمي توان آثال حقوقي ناشي از روابط ايجاد شده را تحت جوينت ونچر تحليل كرد. ۴- شريك بودن در سود و زيان: شركا در سود و زيان هاي شركت به يك اندازه سهيم هستند. ۵- قالب حقوقي: كليه روابط طرفين بر اساس قرارداد قابل تحليل مي باشد.

مراحل تشكيل كنسرسيوم و جوينت ونچر

مراحل تشكيل كنسرسيوم و جوينت ونچر شامل: ۱- توافقنامه يا تفاهم نامه همكاري مقدماتي مي باشد. ۲- تنظيم قرارداد تشكيل سرمايه گذاري مشترك


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳:۵۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |كنسرسيوم چيست ؟

شركت نسبي چيست؟

http://www.sabterahroshan.com/

شركت نسبي چيست؟
طبق ماده ۱۸۶۳۳ قانون تجارت، شركت نسبي به آن دسته از شركت ها گفته مي شود كه براي امور تجاري، با نام مخصوص ميان حداقل دو نفر تشكيل مي شود كه مسئوليت هر كدام از شريك ها با اندازه سرمايه اي است كه در شركت به اشتراك گذاشته اند. ثبت شركت نسبي و تضامني بسيار شبيه به هم هستند ولي داراي تفاوت هاي بسيار كوچكي نيز مي باشند. به عنوان مثال، در يك شركت تضامني، شركا در مقابل طلبكاران متضامناً مسئول پرداخت قرض ها د دين هاي شركت هستند، در صورتي كه در يك شركت نسبي، طبق ماده ۱۸۶، اگر دارايي شركت براي بدهي هاي شركت كافي نباشد، هر كدام از شريك ها فقط به اندازه آورده خود در شركت نسبي، مسئول پرداخت قروض مي باشد.
به طور مثال در ثبت شركت نسبي كه با ۴۴ نفر عضو ثبت مي شود ممكن است سرمايه ها بدين شكل باشد كه نفر اول يك دوم سرمايه شركت نسبي را پرداخت كرده باشد و نفر دوم يك چهارم سرمايه شركت نسبي را پرداخت كرده باشد و نفر سوم و چهارم به شكل مساوي هر كدام يك چهارم سرمايه را پرداخت كرده باشند، كه در اين حالت بدهي هاي شركت نسبت به باقيمانده طلب پس از استهالاك سرمايه آن بيشتر باشد، مسئوليت هر كدام ار شركا در اين شركت با هم فرق مي كند. يعني شريك اول يك دوم بدهي ها، شريك دوم يك چهارم بدهي ها و شريك سوم و چهارم نيز به شكل مساوي هر كدام يك چهارم مسئوليت پرداخت بدهيها و ديون را برعهده دارند. مسئوليت شركا در شركت هاي نسبي بدين ترتيب است كه چون در شركت هاي نسبي، مسئوليت هركدام از شريك ها در مقابل اشخاص ثالث، فقط به اندازه نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته اند، يك مشكل به وجود مي آيد و آن اينكه قانون تعيين نكرده است كه آيا شركا مي توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون تجارت عمل نمايند يا نه. براي درك بيشتر اين مساله به شركت هاي تضامني اشاره مي كنيم كه طبق قانون، اگر دارايي شركت براي پرداخت بدهي هاي شركت كافي نباشد، هر كدام از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت را دارند و اگر هر قراري برخلاف اين بند بين شركا باشد، خود به خود باطل مي شود. ولي همچين ماده اي در قانون براي شركت هاي نسبي گذاشته نشده است. حال اين مساله مطرح مي شود كه آيا شركا در يك شركت نسبي مي توانند مسئوليت خود را به شكلي غير از آنچه كه در ماده ۱۸۳ است، مشخص نمايد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال مي توان به ماده ۱۱۹ قانون تجارت اشاره كرد كه بسيار شبيه به ماده ۱۸۵ قانون تجارت مي باشد. در حقيقت قانوني كه براي شركت هاي تضامني صدق مي كند، براي شركت هاي نسبي اعمال نمي شود. در ماده ۱۸۵ قانون تجارت چنين مقرر شده است كه : ” در يك شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه ميان شركا تقسيم مي گردد، مگر اينكه شركت نامه غير از اين ترتيب مقرر كرده باشد.” اين قانون را نمي توان در مورد شركت هاي نسبي استفاده كرد و اگر شركا مقرر كرده باشند كه مسئوليت يكي از شركا در مقابل ضرر و زيان، نسبتي كمتر از سهم الشركه وي و يا محدود به سرمايه او در شركت باشد، چنين شرطي باطل مي باشد.

نام گذاري شركت نسبي
نام گذاري در ثبت شركت نسبي داراي قاعده و قانوني خاص است كه به طور كامل در ماده ۱۸۴۴ قانون تجارت شرح داده شده است. ” در اسم شركت نسبي، ذكر حداقل نام يك نفر از شركا الزامي مي باشد. اگر اسم شركت شامل نام شركا نباشد، بعد از اسم شريك يا شريك هايي كه ذكر شده است، عباراتي مانند “شركا” و يا “برادران” الزامي مي باشد. بنابراين در نام شركت نسبي بايد نام تمامي شركا باشد يا عباراتي مانند ” و شركا” يا ” وبرادران ” يا ” و پسران ” و … مي توانيد استفاده نماييد. علاوه بر اين بايد كلمه ” شركت نسبي ” در پايان نام شركت حتما قيد شود تا هر شخصي با ديدن نام اين شركت متوجه نوع شركت كه شركت نسبي مي باشد شود، و نوع مسئوليت شركت را بداند.

ثبت شركت نسبي
 براي ثبت شركت نسبي بايد ابتدا شركتنامه را تنظيم كرد و سپس آن را امضا نمود و در مرحله آخر تمام سرمايه را پرداخت نمود. اگر به هر دليلي سرمايه شركت به طور كامل پرداخت نشود، شركت نسبي قابل ثبت نمي باشد. سهم هر كدام از شريك ها مي تواند نقدي يا غير نقدي باشد. سهم نقدي حتما بايد در ابتداي ثبت شركت، پرداخت گردد و سرمايه غير نقدي نيز بايد با رضايت تمامي شركا در زماني ديگر تسليم گردد.

اداره شركت نسبي
 بعد از ثبت شركت نسبي، شركت توسط مدير اداره مي شود كه مي تواند مدير از ميان شركا انتخاب شود يا خارج از شركت باشد. تعداد مدير براي شركت نسبي حداقل يك نفر است بنابراين مي توان چند مدير نيز براي اين مورد انتخاب نمود. مسئوليت مدير يا مديران در مقابل شركا همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل است. تمامي اختيارات و محدوديت هاي مدير شركت نسبي در اساسنامه به طور كامل قيد مي گردد. اگر مدير خارج از اختيارات خود، اقداماتي انجام دهد كه باعث ضرر شود، مسئوليت آن با خود شخص مدير مي باشد ولي اگز مدير در حيطه اختيارات خود اقداماتي را انجام دهد كه باعث به وجود آمدن زيان گردد، مدير هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت. در ثبت شركت نسبي شخصيت شركا زماني موثر مي باشد كه امور اساسي شركت به اتفاق آنها انجام گردد. هيچ كدام از شركا نمي تواند سهم خود را به ديگري بدون رضايت ديگر شركا انتقال دهد. طبق ماده ۱۸۸ قانون تجارت، بعد از انتقال سهم الشركه، هر شخصي كه به عنوان شريك جديد در شركت نسبي وارد شود، به نسبت سرمايه اي كه به شركت مي آورد، مسئوليت پرداخت بدهي ها را دارد. در ضمن شركا حق رقابت با شركت نسبي را ندارند و بدون رضايت ديگر شركا نمي توانند به تجارتي كه همنوع تجارت شركت نسبي است، فعاليت داشته باشد. همچنين شركا نمي توانند مدير شركتي باشند كه موضوع آن با نوع تجارت شركت يكسان باشد. نحوه سود و زيان در شركت هاي نسبي بدين شكل مي باشد كه هر كدام از شركا به نسبت سرمايه اي كه در شركت دارند، مي توانند از سود و زيان بهزه مند گردند، مگر اين كه اساسنامه شركت نسبي خلاف اين مورد تنظيم شده باشد. اگر دارايي شركت براي پرداخت بدهي ها كافي نبود، شركا به نسبت سرمايه در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت پرداخت دارند، حتي اگرشركتنامه يا اساسنامه برخلاف اين مورد تنظيم شده باشد. پس قراردادهاي ميان شركا موثر تر است و براي اشخاص ثالث ممكن است تاثيري نداشته باشد. اگر در نتيجه ضررهاي وارد شده به شركت، سرمايه شركت كاهش بيابد، تا زماني كه اين كمبود سرمايه جبران نگردد، هيچ سودي به شركا تعلق نمي گيرد و در حقيقت پرداخت سود در اين حالت ممنوع است. اگر شركت نسبي داراي طلبكار بود، تا زماني كه شركت هنوز داير است و منحل نشده است، مطالبه بدهي ها بايد از خود شركت انجام گيرد. اما اگر شركت نسبي منحل شده بود، طلبكاران مي توانند به هر كدام از شركا به نسبت سرمايه اي كه در شركت دارند، مراجعه نمايند. در صورتي كه شركا به طلبكاران شركت بدهكار باشند و يا بدهكاران شركت طلبي از شركا داشته باشند، تا زماني كه شركت داير است و هنوز منحل نشده است، نمي توانند به تهاتر استناد نمايند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ثبت شركت و ثبت برند با كارشناسان موسسه راه روشن به رايگان مشاوره كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |شركت نسبي چيست؟

۱۰ نكته مهم براي سرمايه گذاري در استارت آپ ها

http://www.sabterahroshan.com/

استارت آپ در حقيقت نوعي از شركت است كه نوپا مي باشد و با يك ايده اوليه كار خود را شروع مي كند ولي با سرعت رشد كرده و سريع به درآمد مي رسد. از معروف ترين استارت آپ هاي دنيا مي توان به گوگل، مايكروسافت و اپل اشاره كرد. امروزه اين گونه شركت ها مركز توجه بسياري از جوانان مي باشد، زيرا با مواردي كه در جهان و كشور قابل مشاهده است استارت آپ هاي اگر بر پايه يك ايده خوب باشند، سريع به درآمدهاي ميلياردي مي رسند. مهمترين نوع استارت آپ كه در ايران بخصوص در دانشگاه هاي مطرح ايران و همزمان با استارت آپ هاي جهاني در تبريز مورد بحث قرار مي گيرد، استارت آپ ويكند مي باشد. استارت آپ ويكند معمولا در سه روز آخر هفته تشكيل مي شود و افرادي كه در اين رويداد شركت مي كنند، ايده هاي خود را مطرح مي كنند تا از ميان اين ايده هاي مطرح شده، بهترين و قابل اجرا ترين و سودآور ترين آنها با راي كساني كه در استارت آپ شركت كرده اند انتخاب شود. بعد از انتخاب ايده، صاحب يا صاحبان ايده بايد تيم متخصص مربوط به آن ايده را سريع تشكيل دهند. به دين ترتيب گروه در روز اول تشكيل مي شود. در روز دوم گروه ها در محلي كه به آنها اعلام مي شود و داراي امكاناتي براي اجراي ايده مي باشد، شروع به اجرايي كردن ايده ي خود مي كنند. افرادي كه داراي تخصص هستند يا قبلا استارت آپي را اجرايي كرده اند به عنوان مربي، به اين گروه ها براي اجراي ايده كمك مي كنند. پس روز دوم مربوط به اجرايي كردن استارت آپ مي شود. در روز سومنمونه اوليه محصول را نمايش مي دهند و از طرح خود دفاع مي كنند. سپس ۳ تيم با راي داوران انتخاب مي شوند. برنده نهايي، گروهي اسا كه تيم تشكيل شده خود را بعد از رويداد حفظ كرده باشد و بتواند استارت آپ خود را از ايده به شركت سود آور تبديل كند.

مي دانيم تمامي كسب و كارها، چه بزرگ، چه كوچك، با زمينه هاي فعاليت گونان و موضوع هاي متنوع با اهداف مختلف، براي شروع بايد سرمايه داشته باشند. ولي ميزان اين سرمايه مورد نياز در هر كدام فرق مي كند. واضح و روشن است كه كسب و كارهاي كوچك و همچنين استارت آپ ها نسبت به ديگر فعاليت هاي تجاري، سرمايه كمتري را نياز دارند. براي جمع آوري سرمايه، بايد نكات و تكنيك هاي خاصي را در نظر گرفت همچنين مدل به كار گيري اين سرمايه، يكي ديگر از نكات مهم براي راه اندازي استارت آپ ها مي باشد.

مراحل سرمايه گذاري در استارت آپ

براي شروع سرمايه گذاري در كسب و كارهاي كوچك و استارت آپ ها بايد مراحل زير را طي نماييد: ۱- ارزيابي هدف ۲- تحقيق در مورد هدف ۳- بررسي ويژگي هاي لازم جهت بكارگيري سرمايه ۴- برنامه ريزي براي كسب و كار. تعيين هدف در ميزان موفقيت تاثيرگذار مي باشد. براي شروع هر كسب و كاري كه جديد باشد ريسك و خطر زيادي وجود دارد كه نبايد در مورد آن نگران بود زيرا با برنامه ريزي دقيق مي توان تمامي ضعف ها را از بين برد. از طرفي مقدار سرمايه اي كه براي اين كار تخصيص مي يابد بايد متناسب با ميزان سودآوري آن باشد. بنابراين با ارزيابي هدف مي توان ميزان درآمد استارت آپ را تعيين نمود. در حقيقت ميزان سرمايه راه اندازي بايد به شكلي باشد كه در انتها به ضرر تبديل نشود در حالي كه ميزان سود دهي نيز بايد متناسب با ميزان سرمايه گذاري باشد. يكي از نكات مهم در تعيين هدف، ميزان علاقه شما مي باشد. زيرا برخي از افراد موفق هستند كه بسيار علاقه به راه اندازي كسب و كاري در زمينه علاقه خود مي باشد. اين موضوع از اين جهت مهم است كه علاقه هر چه بيشتر باشد، شخص با ميل و رغبت بيشتري به فعاليت خود ادامه مي دهد. مورد دوم تحقيق در مورد هدف مي باشد. گرچه داشتن هدف وعلاقه و سرمايه كافي لازم براي شروع هر كسب و كار كوچكي است، اما كافي نيست. بررسي موضوع مورد نظر از لحاظ اينكه چقدر يك ايده كاربردي است يا مزيت اين ايده با  شركت هاي رقيب چيست و مسائلي  از اين دسته بسيار مهم است. سومين مودر بررسي ويژگي هاي لازم در جهت سرمايه گذاري استارتاپ مي باشد. هنگامي كه سرمايه لازم براي انجام استارت آپ معيين شد، نحوه مصرف آن نيز تعيين مي گردد.

ويژگي هاي سرمايه گذاري در استارت اپ

ويژگي هاي زير در مصرف سرمايه تاثير گذار است: ۱- داشتن يك شخصيت متكي به خود كه مستق مي باشد ۲- ميزان برقراري ارتباط با اشخاص در صنف هاي مختلف براي همكاري در انجام ايده يا فروش محصول ايده ۳- قدرت تصميم گيري در شرايط خاص و بحراني ۴- سرعت عمل در انجام امور ۵- توانايي استقامت فيزيكي و احساسي براي بكار گيري سرمايه ۶- داشتن قدرت سازماندهي و مديريت پروژه ۷- دارا بودن انگيزه كافي براي تحمل شرايط سخت  انجام كار. مورد چهارم برنامه ريزي براي كسب و كار يا استارت آپ مي باشد. در موارد گذشته ديديم داشتن انگيزه، علاقه و استعداد گرچه مهم است ولي كافي نيست، زيرا داشتن تمامي موارد فوق بدون برنامه ريزي بي فايده مي باشد. برنامه ريزي زماني ميسر مي شود كه بتوان در مورد آن موضوع خوب فكر و تحقيق كرد. بدين منظور بايد زماني مشخص را براي انجام تحقيقات در اين زمينه مشخص نمود. در اين برنامه ريزي، جايگاه شما به عنوان سرمايه گذار، در راس مي باشد بنابراين شما بايد بدانيد كه چه نقشي را مي خواهيد در استارت آپ انجام دهيد كه براي اين منظور ميزان مهارت و تكنيك هاي خود را مشخص مي كنيد و زماني كه براي انجام اين كسب و كار بايد مصرف نماييد تعيين مي كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۸:۲۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |۱۰ نكته مهم براي سرمايه گذاري در استارت آپ ها

برند آماده و مزاياي آن

http://www.sabterahroshan.com/

براي اينكه ارزش برند آماده را بيشتر متوجه شويد، به چند مورد از مشكلات ثبت برند اشاره مي نماييم. در بهترين شرايطي كه برند انتخابي شما دچار تشابه نشود، يعني شبيه اسم ثبت شده ديگري نباشد، بين ۴ الي ۶ ماه زمان نياز است براي ثبت آن برند. بنابراين اگر اسم مناسبي براي ثبت انتخاب كرده باشيد و به هيچ مشكلي نخوريد، بعد از طي زمان گفته شده مي توانيد گواهينامه ثبت برند خود را دريافت نماييد. در حالتي كه پرونده داري كوچكترين مشكلي شود، ظرف ۴۵ الي ۶۰ روز بعد از ارسال درخواست ثبت برند، پرونده شما دچار اخطار مي شود كه اين مورد هم ازطريق پيامك و هم از طريق پرتال اداره ثبت برند به اطلاع شما مي رسد. بنابراين شما بدون فوت وقت بايد نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايدد تا پرونده دوباره وارد سيستم ارزيابي سازمان ثبت شود، گاهي مواقع حتي ديده شده است كه برند علاوه بر اينكه بارها و بارها رفع نقص مي شود ولي ثبت نمي شود. هر بار كه پرونده برند شما با اخطار مواجه مي شود، بايد هزينه بررسي مجدد را واريز نماييد. در برخي موارد خاص، براي ثبت برند احتياج به مجوزهايي مانند جواز تاسيس يا پروانه بهره برداري مي باشد يا براي ثبت برند لاتين حتما مي بايست كارت بازرگاني داشته باشيد. اخذ اين مجوزها يا كارت بازرگاني، مستلزم داشتن شرايط و صرف زمان و هزينه مي باشد. در صورتي كه از اين ريزه كاري ها و نكات ثبت برند آگاهي كافي نداشته باشيد، پرونده ثبت برند شما مرتب با اخطار مواجه خواهد شد و شما زمان را از دست خواهيد داد. يكي از موارد مهم در ثبت برند علاوه بر اينكه فارسي يا لاتين باشد و مرتبط با طبقه كالاي مورد نظر ثبت شده باشد اين مي باشد كه بعضي از امكان ثبت اسم تجاري در تمامي طبقات مقدور نيست يا در برخي از طبقات نمي توان آن را ثبت نمود بنابراين ثبت برند كالاي درخواست شده مردود مي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۶:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |برند آماده و مزاياي آن

برند آماده چيست ؟

http://www.sabterahroshan.com/

برند آماده همان برندي است كه قبلا ثبت شده است. استفاده از برند ثبت شده زماني كاربردي مي باشد كه شما حداقل يكبار اقدام به ثبت برند خود كرده باشيد و با مشكلاتي كه بر سر ثبت يك برند مي باشد، كاملا آشنا باشيد. ثبت يك برند علاوه بر اينكه زمان بر مي باشد، اگر با اصول آن آشنا نباشيم، نمي توانيم برند دلخواه مان را ثبت كنيم. بسياري از افراد براي جلوگيري از صرف وقت، اقدام به خريد برندهايي مي نمايند كه قبلا ثبت شده است. اين كار دقيقا مثل خريد يك كالاي درست شده مي باشد تا ساختن يك كالا. يعني زماني كه شما تصميم به داشتن يك كالا مي كنيد، يا مي توانيد آن را بدون دردسر از جايي كه آن كالا را براي فروش گذاشته است بخريد، يا آن كالا را توليد نماييد. ساختن يك كالا چون مواد اوليه و دستگاه هاي مخصوص توليد مي خواهد زمان بر و هزينه بر مي باشد و چه بسا نتيجه مطلوب را ندهد و يا با انجام تمام مشقات و سختي ها، كالا توليد نشود. براي همين، اشخاصي كه در كار خود حرفه اي هستند، تصميم به خريد يك برند مي نمايند. بنابراين خريد برند در مشاغل حرفه اي يك امر رايج مي باشد و براي همين موضوع است كه يك برند آماده تقريبا گران مي باشد. يكي از دلايلي كه باعث اين قيمت زياد مي شود، ارزشمند بودن خريد يك برند ثبت شده مي باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۴:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |برند آماده چيست ؟

نكاتي كه در انتخاب نام شركت بايد به آن‌ها توجه كرد

http://www.sabterahroshan.com/

براي انتخاب نام شركت پروسه خاصي بايد طي كنيد و در اين امر محدوديت هايي را لحاظ كنيد كه در زير به اين موارد اشاره مي كنيم

۱-ريشه فارسي داشته باشد.

۲-نام نبايد به صورت لاتين باشد.

۳-منافات و تضادي با شئونات انقلاب اسلامي ايران نداشته باشد.

۴-نبايد تكرار باشد.
۵۵-در نام شركت حداقل يك اسم خاص بكار رفته باشد.

۶-در صورت استفاده از اعداد، بجاي نوشتن آن به صورت رياضي، بايد به شكل حروف نوشته شوند.

۷-عناويني كه بطور انحصاري تحت نظر سازمان محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران است، (مانند: ايثارگران، شاهد و…) مورد استفاده قرار نگيرد.
۸۸-از اسامي دانشمندان، كاشفان و شعراي معاصر استفاده نشود.

۹-از حروف اول چند كلمه بصورت اسم مخفف و يا تركيب شده از حروف مختلف استفاده نشود.

۱۰- از حرف اول بعضي از كلمات مانند پي وي سي و… استفاده نشود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۲:۲۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |نكاتي كه در انتخاب نام شركت بايد به آن‌ها توجه كرد

ثبت شركت در منطقه آزاد (كيش)

http://www.sabterahroshan.com/

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غيربندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۰:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |ثبت شركت در منطقه آزاد (كيش)

موسسه غير تجاري

http://www.sabterahroshan.com

براي انجام كارهاي خدماتي، حقوقي، مشاوره‌اي، فرهنگي، هنري و به طور كلي هرگونه فعاليت غيرتجاري، موسسه ثبت مي‌كنند. تفاوت موسسه با شركت اين است كه موسسه فقط كار غيرتجاري انجام مي‌دهد و نميتواند كار تجاري ( خريد، فروش، صادرات، واردات، توليد)انجام دهد، و در غير اينصورت نرخ ماليات آن با شركت يكي است! ( ٢٥٪‏ سود خالص)، موسسه از حداقل ٢ نفر تشكيل ميگردد و حتي ميتواند فاقد سرمايه هم باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۷:۰۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |موسسه غير تجاري

تعيين نام شركت

http://www.sabterahroshan.com

در بحث نام شركت به اين صورت بايد بيان كرد كه يك سري از نام ها به دليل تشابه و فارسي نبودن قابل ثبت نيستند.
همان طور كه در مطالب ثبت شركت بيان شد نام ها حتما بايد فارسي باشد و در لغت نامه دهخدا داراي معني باشد.
 گاها در بعضي از مواقع موكل پس از مراجعه به دفتر موسسه راه روشن اين چنين بيان مي كند كه هرچند مورد نامي كه ارجاع زده است به اداره ثبت شركت ها كلا با اخطار مواجه شده است. پس از بررسي وكلاي موسسه حقوقي راه روشن ايرادي كه اداره ثبت شركت ها از نام شركت گرفته است به اين صورت است:
بيگانه بودن نام ارسالي
تشابه نام ارسالي در اداره ثبت شركت ها
استفاده از كلمات ممنوع
مجوزي بودن نام مورد نظر
و چندين دليل ديگر در همين نوع ايرادات
 بايد اشاره شد كه يك سري از نام هاي شركت به دليل نداشتن معني فارسي در لغت نامه دهخدا اخطار مي خورد و به به اين معني است كه نام مورد نظر داراي معني مي باشد.پس از بررسي هاي مكرر مي توان فهميد كه نام ارسالي به اداره ثبت شركت ها در لغت نامه دهخدا وجود داشته است اما از لحاظ معني داراي مفهموم فارسي نبوده است.
 به عنوان مثال كلمه مستر در دهخدا آمده است اما از لحاظ معني كلمه است كه بيان كننده واژه بيگانه مي باشد.به همين دليل اداره ثبت شركت ها آن را براي نام شركت مورد قبول خود قرار نمي دهد.
 يا برخي از نام هاي شركت ها از نام هاي كشور هاي مختلف برگرفته شده است كه بايد گفت به هيچ عنوان قابل قبول نمي باشد مگر اينكه با اخذ مجوز از سازمان مربوطه.
 در بسياري مواقع كارفرما مي خواهد نام شركت خود را از تركيب دو كلمه به ثبت برساند در واقع همان دوسيلاب كه بايد به اين نكته توجه كرد كه اين امر در صورتي ميسر مي شود كه نام هاي پيشنهادي به اداره ثبت شركت ها به هيچ عنوان قبلا ثبت نشده است و تركيبي از نام هاي خاص باشد. به عنوان مثال كلمه گستر و گسترش نبايد استفاده شود.
يك نام كه چند مدت پيش استفاده شد نام تراكم پايدار بوده است كه به عنوان يك شركت دو سيلابس يا همان دو كلمه مي باشد.
يك مورد ديگر اين است كه بعضي از نام ها حتما بايد از موسسات و سازمان هاي خود مجوز رسمي بگيرند كه بتوانند از يكسري نام هاي ممنوع استفاده كنند.
چند نمونه نام مجوزي به اين صورت اشاره مي شود كه در اداره ثبت شركت ها مورد قبول است:
فرهنگي و هنري
سرمايه
گردشگري
حج و زيارت
كشتي داري
هواپيمائي
و غيره
فرآيند تائيد نام شركت هاي مجوزي:
شركت هاي مجوزي قبل از تاسيس بايد از سازمان مشخص شده خود (به عنوان مثال گردشگري از ميراث فرهنگي) مجوز هاي لازم را اخذ نمايند.
 اين به مجوز به اين صورت است كه از سازمان مورد نظر يك نامه به اداره ثبت شركت ها مي نويسد كه شركت به نام به عنوان مثال گردشگري زيارتي اميد ايرانيان از لحاظ ثبت در اداره ثبت شركت ها بلامانع مي باشد كه به همراه الباقي مدارك تحويل اداره ثبت شركت ها مي شود و اداره ثبت شركت ها آن را تائيد ميكند.
 پس بنابراين سازمان مربوطه در هنگام اعلام نام مورد در خواست به اداره ثبت شركت ها از نام هاي مجوز يكه قبلا در اينت اداره صادر كرده است با خبر مي باشد و اطلاع كامل دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |تعيين نام شركت

ثبت شركت مهندسي مشاور

http://www.sabterahroshan.com

ثبت شركت مهندسي مشاور:
ثبت شركت مهندسي مشاوردقيقا مانند ثبت ساير شركت ها مي باشد.
اين نوع شركت ها معمولا در قالب شركت هاي با مسئوليت محدود، سهامي خاص و يا شركت هاي تضامني در اداره ثبت شركت ها ثبت مي شوند.
مدارك مورد نياز براي ثبت شركت هاي مهندسين مشاو ر :
كپي شناسنامه و كارت ملي اعضا
اخذ عدم سوء پيشينه توسط اعضا شركت
الباقي مدارك مانند تنظيم اساسنامه و اظهارنامه (شركت نامه و تقاضانامه) به عهده موسسه راه روشن مي باشد.
كه پس از تنظيم مدارك به امضا كليه سهامدارن مي رسد.
موضوع فعاليت شركت هاي مهندسين مشاور به صورت ذيل نوشته مي شود:
انجام و اجرا نظارت، مشاوره نصب و راه اندازي كليه پروژه هاي . . .
 نكته مهم براي ثبت شركت هاي مهندسين مشاور داشتن حداقل يك مدرك مهندسي مي باشد.دليل داشتن مدرك مهندسي اين است كه براي استفاده كردن از كلمه مهندسين مشاور در نام شركت بايد حتما مدرك مهندسي را بارگذاري كنيم تا قابل انجام باشد.
 شركت هاي مشاور پس از ثبت شركت براي انجا و اجراي پروژه هاي خود بايد مدرك نظام مهندسي مرتبط با فعاليت خود ارائه دهند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط sabterahroshan | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۲:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |ثبت شركت مهندسي مشاور